Asociacijos bendradarbiavimas su britų apsaugos specialistais

Imtasi spręsti saugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo problemą

Sausio 31 d. LR ambasados patalpose Londone Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas ir  Jungtinės Karalystės licencijavimo skyriaus (SIA) bei mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus rengiančių organizacijų Edexcel ir Akona atstovai susitarė dėl bendradarbiavimo rengiant ir vykdant apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas Lietuvoje.

Šiuo metu Lietuvoje apsaugos darbuotojai baigę privalomą 52 val. trukmės programą atlieka daug skirtingų funkcijų, dėl to pasitaiko atvejų, kai neužtenka kvalifikacijos atlikti darbą profesionaliai. Tai rizikinga specialybė, susijusi ne tik su galimu turto praradimu, bet ir su komercine paslaptimi, žmogaus gyvybe, ginklo naudojimu, žmogaus teisėmis, psichologijos pagrindų žinojimu.

Darbo sudėtingumas reikalauja nuolatinio kvalifikacijos kėlimo, kuris šiuo metu Lietuvoje nėra reglamentuotas. Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija ėmėsi iniciatyvos spręsti ši problemą.

Asociacija siekia suvienyti Lietuvos saugos tarnybų specialistų bei užsienio ekspertų pajėgas, kuriant efektyvią  nacionalinę saugos darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, – pabrėžė Olegas Sitnikovas.

Padėkos:

Jo Ekselencijai Ambasadoriui  Jungtinėje Karalystėje Vygaudui Ušackui – už idėjos palaikymą politiniame lygmenyje.
 
Jungtinės Karalystės licencijavimo skyriaus SIA bei mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus rengiančių organizacijų EDEXCEL atstovams –  Sallyann Baldry ir Jenny Yau
Mokymo organizacijoms:
AKONA –  Heyrick Bond Gunning ir Steve Ashley
CENTRE CIRCLE –  John Little ir Martin Rowden – už idėjos palaikymą.

Saugos tarnybos Jungtinėje Karalystėje – ARA SECURITY COMPANY – direktoriui Osvaldui Gavėnui ir direktoriaus pavaduotojui Mindaugui Gutui – už gerosios patirties sklaidą.

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos partneriams – saugos tarnyboms, verslininkams
Lietuvos akademinės bendruomenės atstovams.

LIETUVOS APSAUGOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA