Unikali apsaugos darbuotojo mokymo programa

Romėnų filosofas Lucijus Anėjus Seneka (lot. Lucius Annaeus Seneca) garsiosiose savo Diatribėse rašė: „Kaip dera tarpusavyje visi kūno nariai, nes kiekvieno saugumas svarbus visumai, taip žmonija turi saugoti pavienius asmenis, nes jie gimę gyventi visuomenėje, o bendruomenė gali būti sveika tik globodama ir mylėdama savo dėmenis“.

Suvokiant opią saugumo problemą šalyje Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidento Olego Sitnikovo ir VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (toliau – Centras) direktorės dr. Laimutės Anužienės iniciatyva prieš keletą metų buvo sukurta unikali apsaugos darbuotojo mokymo programa.

Siekiant ugdyti naują apsaugos darbuotojų kartą, atsakingai žiūrinčią į savo darbą, besivadovaujančią įstatymais ir žmogiškosiomis vertybėmis, Centre ruošiami apsaugininkai, gebantys operatyviai reaguoti ekstremaliose situacijose ir kokybiškai atlikti savo pareigas.

Šiuo metu Centre kaip tik vykdomas dokumentų priėmimas (plačiau apie priėmimą į kitas specialybes) į apsaugos darbuotojo mokymo programą, kuri apima tris veiklos sritis, t.y., objektų apsaugą, asmens ir turto apsaugą, renginių apsaugą.

Būsimieji apsaugos darbuotojai susipažįsta su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, supažindinami su saugos raida, objektų apsauga, asmens ir turto apsauga, mokomi teisinės atsakomybės pagrindų, kritinių situacijų valdymo, įgyja savigynos pagrindų, išmano saugos įrangą, priešgaisrinę saugą, pirmąją medicinos pagalbą, geba vairuoti ypatingomis sąlygomis, išmano informacines technologijas, išmoksta specialybės užsienio kalbos.

Labai svarbu, kad apsaugininkai turi galimybę plėsti profesinės psichologijos žinias, kurių prireikia valdant netikėtas situacijos. Didžiulis dėmesys Centre teikiamas ne tik fiziniam, bet ir psichologiniam mokinių pasirengimui, todėl kelerių metų praktika rodo, kad apsaugos darbuotojo mokymo programos absolventai pasižymi savarankiškumu, emociniu stabilumu, drausmingumu, organizuotumu, pareigingumu, asmenine atsakomybe ir gebėjimu savarankiškai priimti svarbius sprendimus.

Mokiniai taip pat mokomi civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, estetikos, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, kūno kultūros. Tad nepriekaištingas fizinis pasirengimas ir ištvermė, komunikabilumas ir siekis tobulėti Centro absolventus lydi sėkmingos karjeros kelyje.

Centras bendradarbiauja su Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija, todėl čia besimokantiems suteikta galimybė naudotis šaudykla, šaunamaisiais ginklais, įvairia aparatūra, sporto sale. Modeliuojamos įvairios situacijos, patyrę psichologai moko kūno kalbos subtilybių, kad apsaugininkai išmoktų nuspėti kitų elgesį ir sugebėtų ne tik numalšinti konfliktus, bet užtikrintų kitų bei savo pačių saugumą. Didelis dėmesys skiriamas teisiniam parengimui.

Centro bendruomenė didžiuojasi, kad tarp puikių apsaugos darbuotojus ruošiančių pedagogų yra ir profesijos mokytojų profesionalų, kurie su mokiniais dalijas netik žinioms, bet ir praktiniais patarimais.

Vienas tokių mokytojų – unikalios apsaugos darbuotojo mokymo programos idėjos autorius, buvęs antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovinio ir taktinio rengimo instruktorius, Lietuvos džiudžitso ir kobudo federacijos prezidentas, jau 30 metų užsiimantis kovos menais, Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas.

Skaitydamas pranešimą VII Lietuvos asmens ir turto saugos specialistų konferencijoje „Apsaugos verslo aplinka Baltijos šalyse ir Europoje“ Olegas Sitnikovas pabrėžė, kad „Šiuolaikiniame pasaulyje pagrindiniai organizacijos plėtros ištekliai – ne kapitalas, darbo jėga ar gamtos ištekliai, o darbuotojai, jų žinios, gebėjimai, kvalifikacija, kitaip tariant, kompetencija. Darbuotojai, tobulindami savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, gali iš tikrųjų padėti savo organizacijai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos ir išlikti konkurencingai rinkoje. Konkurencijos valdomame verslo pasaulyje žmogiškojo veiksnio vertė labai išaugo: įmonės personalas vertinamas kaip svarbiausias išteklius ir sėkmingo verslo garantas“.

Centro mokytojas, Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas atkreipia dėmesį, kad būtina nuolat tobulinti įvairias kompetencijas – profesines, intelektualines, socialines, emocines, moralines, religines. „Išsilavinimas žmonėms suteikia galimybę kritiškai mąstyti, savarankiškai veikti, objektyviai įvertinti visuomenėje vykstančius procesus, operatyviai priimti sprendimus ir jausti atsakomybę už savo veiksmus. Ne paslaptis, kad nuo žmogaus turimo išsilavinimo priklauso ir jo veiksmų savarankiškumas, gebėjimas atlikti pavestas sudėtingas užduotis ir galimi veiklos rezultatai“.

Didžiuojamės profesionaliais mokytojais-praktikais, kurie su malonumu dalijasi savo žiniomis su mokiniais. Maloniai kviečiame tobulėti ir savo kompetencijas kelti mūsų Centre!

Dvejus metus dėstomos apsaugos darbuotojų mokymo programos metus mokiniai atlieka 15 savaičių praktiką saugos tarnybose ir struktūriniuose padaliniuose ir įgyja plačią profesinę perspektyvą. Asmenys, baigę apsaugos darbuotojo mokymo programą, gebės teikti objektų fizinės, mechaninės ir elektroninės apsaugos paslaugas, mokės saugoti fizinius ir juridinius asmenis ir jų turtą, atlikti inkasavimą, krovinių palydą ir apsaugą.

Absolventai gebės profesinėje veikloje leistinais būdais panaudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus, siekiant apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis nuo neteisėto kėsinimosi į jiems priklausantį turtą, asmens gyvybę ir sveikatą. Mokės naudotis vaizdo stebėjimo, elektroninės apsaugos, įeigos kontrolės, gaisrinės saugos sistemų įranga bei priemonėmis.

Apsaugos darbuotojo mokymo programą Centre baigę apsaugininkai gali didžiuotis jų kvalifikaciją, kompetencijas bei įgūdžius liudijančiais Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduodamais profesinio mokymo diplomais. Įvairiose saugos firmose dirbantiems apsaugininkams diplomas tampa ne tik geriausiu jų profesionalumo įrodymu, bet ir padeda išlikti bei sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

Besimokantiems apsaugos darbuotojo mokymo programoje Centre taip pat sudaryta galimybė įgyti tarptautinius europinius Tarptautinės švietimo asociacijos (International Education Society, sutrumpintai – IES) sertifikatus, kurie gali būti išversti į įvairias kalbas. Tai tik paliudija, kad ši mokymo programa yra stipri ir atitinka šiuolaikiškus tarptautinius reikalavimus.

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro informacija