Jungtinės Karalystės apsaugos darbuotojų mokymo ekspertai talkins Lietuvai

Vilma OKUNEVIČIŪTĖ

Sausio 31 d., ketvirtadienį, Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas aktualius bendradarbiavimo klausimus aptarė su Jungtinės Karalystės apsaugos ekspertais.

Į susitikimą atvyko Jungtinės Karalystės tarptautinio mokymo centro (EDEXCEL) direktorė Sallyann Baldry, ir tarptautinių ryšių direktorė Jenny Yau, pagrindinis apsaugos darbuotojų rengimo programos kūrėjas Heyrick Bond Gunning (AKONA), mokymų pagal šią programą organizatorius Steve Ashley, apsaugos kompanijos Centre Circle direktorius John Little.
Susirinkusiuosius ambasadoje pasveikino ir saugos darbo specifika Lietuvoje bei Britanijoje domėjosi Jo Ekscelencija Vygaudas Ušackas.

ietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas kolegoms anglams pristatė asociacijos misiją, uždavinius, jų įgyvendinimo priemones.
Vykusio susitikimo tikslas, pasak asociacijos prezidento Olego Sitnikovo, – sutarti dėl principinių bendradarbiavimo nuostatų bei įtraukti Jungtinės Karalystės ekspertus į Lietuvos Nacionalinės apsaugos darbuotojų mokymo programos kūrimą bei akreditavimą.

„Norime pasiekti, – kalbėjo O. Sitnikovas, – kad Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programa būtų kuo efektyvesnė“. Anot asociacijos prezidento, Lietuvoje šiuo metu galiojanti programa nėra tokia, pagal kurią galima būtų parengti tinkamai savo darbą atliekantį apsaugos darbuotoją. „Apsaugos darbuotojai Lietuvoje mokosi pagal nepakankamos trukmės programą, todėl vykdant svarbias užduotis (saugant privačias ir strategiškai svarbias įmones, teikiant inkasavimo paslaugas) jiems dažnai trūksta kompetencijos, – sakė asociacijos prezidentas. – Į apsaugos darbuotojų kvalifikaciją reikėtų pasižiūrėti rimčiau, nes šios specialybės atstovai susiję ne tik su galimu turto praradimu, bet ir su komercine paslaptimi, ginklo naudojimu, žmogaus teisėmis, – vardijo O. Sitnikovas. – Tai ir pavojinga, ir sudėtinga specialybė“.

Asociacijos prezidentas susitikimo rezultatais liko patenkintas. „Kolegos anglai mūsų mintis išklausė, suprato, ko mes norime, ir sutiko padėti. Mes išsiversime jų programas, taip pat jiems pristatysime savo, atrinksime, kas geriausia, ir bandysime rasti optimaliausią variantą“. Kuriant naują programą, anot O. Sitnikovo, talkininkaus teisėsaugos atstovai bei kitų apsaugos tarnybų specialistai.

Bendrauja (iš kairės): pagrindinis apsaugos darbuotojų rengimo programos kūrėjas Heyrick Bond Gunning (AKONA), Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas, „Ara Security company“ direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Gutas bei Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas.

„Ši iniciatyva – gerinti apsaugos sistemą Lietuvoje, pasirūpinti, kad apsaugos darbuotojai ten teiktų geresnes paslaugas, – labai sveikintina, – sakė susitikime dalyvavęs saugos tarnybos „Ara Security company“ direktorius Osvaldas Gavėnas. – Džiugu, kad anglai suprato, kokios pagalbos iš jų tikimės. Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija gaus anglų parengtą programą, o specialistai Lietuvoje, ją išanalizavę, konsultuodamiesi ir bendradarbiaudami su britų ekspertais, parengs naują“.
„Į susitikimą stengėmės pakviesti geriausius specialistus, – sakė saugos tarnybos „Ara Security company“ direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Gutas, saugos srityje Anglijoje dirbantis jau dešimt metų. – Mes, „Ara Security company“ darbuotojai, puikiai juos žinome, nes mokėmės pagal jų parengtą programą ir esame gavę aukščiausios kvalifikacijos diplomus. Džiugu, kad tai, kas geriausia, bus mėginama pritaikyti ir Lietuvoje.

Susitikimo metu sutarta dėl Jungtinės Karalystės apsaugos ekspertų ir Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos bendradarbiavimo nuostatų.

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija dėkoja ambasadoriui Vygaudui Ušackui už palaikymą ir paramą organizuojant susitikimą.

Londono Žinios
2008.02.05, Nr.5 (138)
www.londonozinios.com