Aplinkosaugai talkina ir Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija šių metų gruodžio mėnesį organizavo teorinį ir praktinį seminarą Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams. Seminaro tema – „Mokymo kryptys ir profesinės perspektyvos“. Užsiėmimuose dalyvavo aplinkosaugos specialistai iš Kėdainių, Jurbarko, Jonavos, Raseinių, Kauno skyrių.

Seminaras vyko 3 etapais šiomis temomis:
1. Aplinkosaugos darbuotojo tobulinimosi kryptys.
2. Savigyna, ginklai ir individualios apsaugos priemonės.
3. Šaudyba.

Teorinių užsiėmimų metu įgytas žinias seminaro dalyviai galėjo pritaikyti ir pademonstruoti šaudymo, savigynos kovų pratybose. Manome, kad tiek įgytos teorinės žinios, tiek praktiniai užsiėmimai suteikė daugiau pasitikėjimo savimi, atskleidė žmogaus valios galimybes visiems seminaro dalyviams. Tai pažymėjo ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento vadovai. Jie teigė, kad šiame konkurencingame ir dinamiškame laikotarpyje toks bendradarbiavimas būtinas tobulinant darbuotojų gebėjimus greičiau įvertinti besikeičiančias situacijas kasdieniniame darbe, susikaupti sprendžiant jiems keliamus profesinius uždavinius.

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos vadovo Olego Sitnikovo nuomone, šis laikmetis – spartus technologijų tobulėjimas, informacinės visuomenės plėtra, iš visų sričių darbuotojų reikalauja ne tik puikių profesinių žinių, bet ir gebėjimo greitai prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų reikalavimų, išlaikyti emocinę pusiausvyrą.
        Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojų ir Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos organizuotas seminaras parodo departamento vadovų atsakingą požiūrį telkiant kolektyvą kokybiškesniam patikėtų pareigų atlikimui, darbuotojų asmeninių savybių – pasitikėjimo savimi, rimties ir susikaupimo ugdymui. Šių savybių reikalauja kasdieninės aplinkosaugos darbuotojų pareigos tiek kovojant su įstatymų pažeidėjais, tiek atliekant prevencinį darbą.

Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas