Būsimieji apsaugos darbuotojai – saugios ateities garantas

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (toliau – Centras) Socialinių paslaugų skyriaus Apsaugos darbuotojo mokymo programos mokiniai pirmąją pasiekimų patikros „Gerbkime Mokytoją“ savaitę gilino profesines žinias.

Būsimieji profesionalūs apsaugos darbuotojai balandžio 24d. lankėsi Kauno miesto VPK viešosios tvarkos valdybos areštinėje ir Kriminalinių tyrimų valdyboje.

Pirmiausia Centro mokiniai buvo supažindinti su griežta areštinėje taikoma tvarka, sužinojo, kaip ten patenka nusikaltę asmenys. Apžiūrėję areštinės patalpas jaunieji apsaugininkai aktyviai domėjosi ne tik sulaikytojų gyvenimo sąlygomis, bet ir tolesniu jų likimu bei įtariamųjų paieškos ypatybėmis.

Kriminalinėje tyrimų valdyboje mokinius itin sudomino speciali laboratorija, kurioje tiriami alkoholiniai gėrimai bei įvairios cheminės medžiagos. Profesionalūs kriminalistai būsimuosius apsaugos darbuotojus supažindino su nusikaltėlių nustatymo pagal batų ir pirštų antspaudus bei padangų žymes procesu.

Mokiniai sužinojo, kaip sudėtinga technika padeda atžapinti suklastotus dolumentus, suprato, kaip tiriama kompiuterinė informacija.

Galimybė iš arti stebėti specialiųjų tarnybų darbą sužavėjo ne tik Centro mokinius, siekiančius įgyti Apsaugos darbuotojo specialybę, bet ir edukacinėje išvykoje dalyvavusius profesijos mokytojus Marių NeverauskąMarių SitnikovąOlegą Sitnikovą bei apsaugininkų auklėtoją Neringą Kutniauskienę.

Centro bendruomenės vardu reiškiame susižavėjimą mokytojų iniciatyva šviesti ir lavinti mokinius ne tin mokyklos suole, bet ir realiame gyvenime. Tikime, kad jaunuolių susidūrimas su VPK viešosios tvarkos valdybos areštinės ir Kriminalinių tyrimų valdybos darbu dar labiau sustiprins norą Centre gilinti vienintelės Lietuvoje Apsaugos darbuotojo mokymo programos žinias.

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro informacija