Apsaugos darbuotojams – unikali mokymo programa

Žinomas posakis, kad to, ka išmoksi, ant pečių nenešiosi, aktualus ir apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityje. Nusikalstamumas mūsų visuomenėje tebėra aktuali problema, su kuria įvairiausiais būdais bandoma kovoti, tad apsaugos darbuotojai kasdien vis dar akis į akį su tuo susiduria, o ju kvalifikacija ir kompetencija nulemia dažno nusikalstamo įvykio baigtį. Džiugina tai, kad jau trys absolventų – profesionalių apsaugos darbuotojų – laidos baigė unikalią apsaugos darbuotojų mokymo programą. Ju pasirengimą ir įgytas žinias ypač vertina tiek apsaugos kompanijų vadovai, tiek ir aukšto rango policijos pareigūnai.

Programos tikslas – parengti profesionalų apsaugos darbuotoją. 

2009 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo pradėta mokyti apsaugos darbuotojus pagal mokymo programą, kurios tikslas – parengti darbuotojus, gebančius savarankiškai atlikti objektų, asmens ir turto apsaugą, palaikyti tvarką masiniuose renginiuose. Ši programa dėstoma VšI Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, o viena iš jos iniciatorių buvo Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija. „Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija siekia vienyti ir koordinuoti asociacijos narių žinias, veiksmus ir pastangas tobulinant ir plėtojant apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, skirti daug dėmesio apsaugos darbuotojų psichologiniam pasiruošimui, darbo kultūrai bei teikiamų paslaugų kokybei. Įgyvendindami šiuos tikslus ir prisidėjome prie unikalios apsaugos darbuotojų mokymo programos sukūrimo“, – sakė minėtos asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas.

Apsaugos darbuotojų programa susideda iš bendrųjų dalykų, tokių kaip civilinė sauga, ekonomikos bei verslo pagrindai, ir apsaugos darbuotojo specialybės dalykų – tai darbuotojų sauga ir sveikata, saugos raida, objektų apsauga, asmens ir turto apsauga, teisinės atsakomybės pagrindai, ugdymas karjerai. Pagal šią mokymo programą taip pat įgyjama žinių, kaip valdyti kritines situacijas, mokoma profesinės psichologijos, savigynos pagrindų, supažindinama su saugos įranga, ginklais. Programos dalyviai turi unikalią galimybę įgyti praktinių šaudymo įgūdžių šaudykloje. Be jau išvardytų disciplinų, per teorines paskaitas mokoma gaisrinės saugos, pirmosios medicinos pagalbos. Mokoma ir praktinių dalykų – vairavimo ypatingomis sąlygomis pagrindų, supažindinama su darbe naudojamomis informacinėmis technologijomis ir terminais užsienio kalba, atliekama gamybinė praktika. Praktika – tai puiki galimybė realiai susipažinti su darbo vieta, save išbandyti ir pademonstruoti sukauptas žinias bei įgūdžius. Dažnai ji atveria galimybių įsidarbinti. Be praktikos, apsaugos darbuotojų programoje besimokantys žmonės turi galimybę dalyvauti profesinėse savaitėse, kurių metu organizuojamos edukacinės-pažintinės ekskursijos į saugos tarnybas ir kitas panašia veikla užsiimančias įstaigas.

Į Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programą įtraukti ir tokie dalykai kaip estetika, valstybinės kalbos kultūra bei specialybės kalba ir kūno kultūra. Visa mokymo programa trunka 2 480 valandų, iš kurių 1 025 valandos skiriamos teorijai, o 1 455 valandos – praktikai. „Šią mokymo programą vertinu puikiai: besimokantieji iš tikrųjų gauna naudingų žinių ir praktikos. Tokia programa labai reikalinga tiems, kurie turi keliolikos metų darbo apsaugos srityje patirtį, nes yra proga prisiminti tai, kas pamiršta, ir išmokti tokių dalykų, kurie dirbant šiandien itin aktualūs“, – teigė šią mokymų programą 2011 m. baigęs UAB „Eurocash1“ direktoriaus pavaduotojas Žilvinas Andrulis. Pasak jo, visi dalykai, kurie dėstomi unikalioje apsaugos darbuotojų mokymo programoje, naudingi ir vargu ar būtų galima sugalvoti, ko dar papildomai reikėtų mokyti. „Žmonės, kurie daug metų dirba apsaugos darbuotojo darbą, daug dalykų žino iš savo patirties, įvairių pasitaikiusių situacijų, tačiau tie, kurie tik dabar renkasi šią profesiją, gauna aukšto lygio žinių ir praktikos, o tai leidžia jiems tapti savo srities profesionalais“, – tvirtino Ž. Andrulis, kuris savo iniciatyva šiemet jau išsiuntė mokytis net 4 kompanijos darbuotojus. Siekiant diplomo, egzaminai privalomi. 
Asmenys, per dvejus metus baigę apsaugos darbuotojo mokymo programą, geba teikti objektų fizines, mechanines ir elektronines apsaugos paslaugas, moka saugoti fizinius ir juridinius asmenis ir jų turtą, atlikti inkasavimą, krovinių palydą ir apsaugą. Absolventai geba profesinėje veikloje leistinais būdais panaudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus, siekiant apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis nuo neteisėto kėsinimosi į jiems priklausantį turtą, asmens gyvybę ir sveikatą. Baigusieji mokymus pagal šią programą moka naudotis vaizdo stebėjimo, elektroninės apsaugos, įeigos kontrolės, gaisrinės saugos sistemų įranga bei priemonėmis.
Baigiant Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programą, privaloma išlaikyti egzaminus. Tik juos išlaikiusiems asmenims įteikiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduodami profesinio mokymo diplomai. Be to, sudaryta galimybė įsigyti Tarptautinės švietimo asociacijos (International Education Society – IES) sertifikatus, kurie palengvina įsidarbinimą užsienyje. „Dabar dauguma Lietuvoje dirbančių apsaugos darbuotojų yra tik apmokyti pagal 52 valandų mokymo programą, stokoja žinių ir įgūdžių, todėl dažnai įsivelia į konfliktus su klientais, juos suima, pažeidžia teises. Džiaugiuosi, kad atsirado profesionali apsaugos darbuotoju mokymo programa, o joje daug dėmesio skiriama darbuotojų psichologiniam parengimui. Tie jauni žmonės, kurie dirbs pabaigę šią programą, tikimės, žinos savo pareigas, mokės konfliktus spręsti taikiai – fizinė jėga jiems bus tik blogiausiu atveju taikytina priemonė“, – teigė Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius Čiupala.

Tikslas – išugdyti profesionalus, kuriems nedvejodami galėtume patikėti saugoti savo gyvybę ir turtą.


„Apsaugos darbuotojas nėra sargas. Šia Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programa mes siekiame kelti apsaugos darbuotojų kompetenciją, norime išugdyti šios srities profesionalus, kuriems nė nedvejodami galėtume patikėti saugoti savo gyvybę ir turtą“, – sakė Olegas Sitnikovas, kartu su kolegomis jau spėjęs išleisti net tris profesionalių apsaugos darbuotojų laidas. Pasak UAB „Rimi Lietuva“ apsaugos tarnybos vadovo Gintaro Aleknos, tokia mokymų programa naudinga ir reikalinga, o laiko galimybės leidžia įgyti daugiau žinių iš gerų specialistų. „Daug metų dirbu saugos tarnybose vadovaujamą darbą ir pats asmeniškai baigiau šią mokymo programą, todėl drąsiai galiu teigti, kad besimokydami šioje programoje apsaugos darbuotojai gali ne tik išklausyti kursą, bet ir diskutuoti su dėstytojais, į programą įtrauktos sritys, kurios reikalingiausios apsaugos darbuotojui. Aš asmeniškai rekomenduoju baigti šią programą tiek jauniems žmonėms, norintiems rinktis šią sritį, tiek jau dirbantiems tokį darbą, nes mokytis juk niekada nevėlu, o Lietuvoje daugiau net nelabai yra ir kur. Žinios, kurių galima gauti mokantis apsaugos darbuotojų mokymo programoje, yra neįkainojamos“, – savo nuomonę apie programą dėstė G. Alekna. Šiemet į apsaugos darbuotojų mokymo programą buvo priimta nauja laida, kuri po dvejų metų mokymų gaus Švietimo ir mokslo ministerijos išduodamus profesinio mokymo diplomus. Visi šie absolventai taps profesionaliais apsaugos darbuotojais. Šiandieniniame pasaulyje didžiausią vertę turi sukauptos žinios ir patirtis, o profesionalų atsiliepimai apie naująją mokymo programą tik dar kartą įrodo, kad pastangos ją kuriant nebuvo įdėtos veltui – jos kasmet duoda apčiuopiamų vaisių.