Asociacija - Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija
ASOCIACIJA | NAUJIENOS | MOKYMAS | ŠAUDYKLA | GALERIJA | KONTAKTAI | NUORODOS | STRAIPSNIAI | VIP ZONA

SAVO TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI ASOCIACIJA VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS :

  • Atstovauja ir gina Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybės valdžios valdymo institucijomis bei organizacijomis visais klausimais;
  • Teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms dėl Asociacijos narių teisėtų interesų įgyvendinimo;
  • Organizuoja, vykdo ir finansuoja varžybas bei kitus renginius;
  • Organizuoja bei rengia teorines ir praktines konferencijas, seminarus, parodas apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
  • Organizuoja mokymo, kvalifikacijos kėlimo kursus, treniruotes;
  • Plėtoja ryšius su visuomene, skleidžia palankią informaciją apie Asociaciją radijo, televizijos ir spaudos pagalba;
  • Bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis Asociacijomis, klubais, įmonėmis bei organizacijomis;
  • Teikia siūlymus rengiant sporto, socialinę, švietimo, mokslo, kultūros plėtrą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
  • Populiarina kūno kultūrą, spec. parengimą ir sportą šalyje bei už jos ribų;
  • Dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, siekia tapti jų nare.